De maatschappij om ons heen is voortdurend in beweging. De huidige economische situatie vergt het uiterste van uw bedrijfsvoering. Meer dan ooit worden ondernemingen en organisaties geconfronteerd met zeer communicatiegevoelige problematieken op het snijvlak van strategie, management en communicatie. Calamiteiten die de organisatie en of de producten en diensten ernstig (kunnen) schaden.

Wij adviseren besturen, directies, management en hoofden communicatie over het strategisch communicatie- en mediabeleid. Ons uitgangspunt: de behoefte en wensen van de opdrachtgever die wij vertalen naar concrete doelstellingen. Het gaat daarbij om een geïntegreerde aanpak van verschillende communicatie-, marketing- en mediadisciplines. Door deze geïntegreerde aanpak kunt u uw doelstellingen op efficiënte en effectieve wijze behalen.

In geval van een crisis zetten wij in zeer korte tijd het gewenste communicatie- en mediabeleid voor u op, adviseren u daarover en ondersteunen u indien gewenst bij de uitvoering.

H. van Ronkel Communicatie-Advisering B.V. is van oorsprong een onafhankelijk communicatie-adviesbureau. In de loop van de jaren hebben wij ons gespecialiseerd in consultancy en interim management.

Wij staan voor het leveren van heldere, bondige en bovenal uitvoerbare adviezen die zijn gericht op de praktijk van de opdrachtgever en die de kerncompetenties van de onderneming vergroten. Hoe? Door middel van een rationeel, analytisch proces, maar ook gebaseerd op ervaring en in nauwe samenhang met bij de opdrachtgever aanwezige expertise.

Met als resultaat dat vanuit een no-nonsense aanpak snel, flexibel en resultaatgerichte, strategische oplossingen worden ontwikkeld. Oplossingen die van meet af aan passen in uw bedrijfsprocessen.