DIENSTEN

Interim management

Wanneer uw bedrijf of organisatie, al niet onverwachts, een lastig te vervullen vacature heeft voor een directeur, manager of hoofd communicatie, kunnen wij u eveneens van dienst zijn. Zelf heb ik veel ervaring gedurende meer dan 17 jaar opgedaan in uiteenlopende interim-functies. Zie voor meer informatie mijn LinkedIn profiel http://nl.linkedin.com/pub/hans-van-ronkel/0/a2b/721/ . Op basis van de wensen en behoeften van de opdrachtgever bieden wij een flexibele aanpak, bijvoorbeeld voor een aantal dagen of dagdelen per week.

Fusies, reorganisaties en veranderingsprocessen.

Grote veranderingen in een organisatie brengen veel onrust met zich mee, binnen en buiten. Goede interne en externe communicatie is dan van groot belang. Onze expertise is communicatie in te zetten om draagvlak te creƫren en zo de gewenste veranderingen te realiseren. Resultaat: een nieuwe situatie die geaccepteerd en gewaardeerd wordt door alle voor u van belang zijnde doelgroepen.

Reorganisatie interne en externe communicatie

Klanten zijn mondiger, medewerkers zijn mondiger, de maatschappij gaat sneller en de communicatie moet daarop aangepast worden. Advies op maat over communicatie met uw klanten en andere externe doelgroepen, maar ook over de communicatie met uw medewerkers zowel over vakinhoudelijke zaken als over allerhande ontwikkelingen in het bedrijf, arbeidsvoorwaarden e.d. Binnen dit werkterrein valt ook een evaluatie van al gebruikte communicatiemiddelen, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan websites, intranet en extranet toepassingen.

Crisiscommunicatie

Crisissituaties komen altijd onverwacht. Ze kunnen vele oorzaken hebben, zoals fraude, grote personele problemen van diverse aard, problemen rond producten en diensten, brand of explosies in kantoorpanden. Maar ook chantage, fraude of invallen van bijvoorbeeld FIOD of NMa kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijf in een crisissituatie terechtkomt. Veel bedrijven, zo blijkt dagelijks, zijn niet of slechts beperkt voorbereid op calamiteiten. En in een crisissituatie gaat nu eenmaal alles anders dan normaal. De snelheid waarmee gebeurtenissen elkaar opvolgen is enorm. En de druk intern maar vooral ook extern van de media en andere publieksgroepen is groot. Wij hebben ons gespecialiseerd in het opstellen en onderhouden (ook trainen) van crisisplannen, de ontwikkeling van de bijbehorende procedures, het opstellen van de communicatieplannen en het trainen van de woordvoerders.

Optimaliseren klachtenbehandeling

Klanten worden mondiger en willen serieus genomen worden. En terecht. Vaak is de afhandeling van klachten achtergebleven, wordt daar niet serieus aandacht aan besteed. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat veel klanten over een organisatie juist een oordeel vellen aan de hand van de manier waarop klachten behandeld worden. Wij helpen u om procedures en draaiboeken te herzien. En natuurlijk kunnen wij u ook op weg helpen met een goede schriftelijke en mondelinge afhandeling.