MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Wellicht bent u bekend met de afkorting MVO. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is in deze tijd van individualisering, vervuiling en normvervaging een verschijnsel om juist dit een halt toe te roepen.
Een ondernemer die het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan, zorgt ervoor dat hij zijn bedrijf leidt op basis van de drie p's: people, planet en profit. Eenvoudig gezegd: je houdt in je ondernemerschap oog voor je omgeving zonder je winstoogmerk te vergeten. Nu zult u zich afvragen of dat wel kan. Natuurlijk kan dat en vele ondernemers leiden hun bedrijf al op deze manier. In Zoetermeer, waar H. van Ronkel Communicatieadvisering voorheen was gevestigd, bestaat sinds vele jaren een MVO Netwerk waarbij een groot aantal bedrijven zich heeft aangesloten.
Een nobel streven, zo zult u zeggen. Een ondernemer die op maatschappelijk verantwoorde wijze onderneemt, doet dit ook voor zichzelf. Omdat hij zich er goed bij voelt, maar in de communicatie kan het bovendien een effectief marketing instrument zijn. Dan hebben we het hier dus niet over borstklopperij, want uiteraard is ons eigen bedrijf het beste in zijn soort. Neen, een ondernemer kan duidelijk uitdragen het MVO-gedachtengoed een warm hart toe te dragen, maar dat wel op de MVO-toon doen. Dus gewoon zeggen hoe en waarom, zonder te vervallen in ronkend taalgebruik. Bescheidenheid siert nog steeds de mens en wie laat zien op verantwoorde wijze te ondernemen, geeft een signaal af. Ten opzichte van klanten, ten opzichte van collega-ondernemers en belangstellenden. En dan zou het ook wel eens kunnen, dat een potentiële klant juist úw bedrijf uitkiest. En wat is er nu prettiger als ondernemer en klant elkaar helemaal begrijpen?

Hans van Ronkel

U kunt eerdere 'Visies op' teruglezen in het archief.